Declinare a răspunderii

Precizari legale

1.Continutul ofertelor online

Autorul nu îsi asuma nici o responsabilitate pentru actualitatea, corectitudinea, calitatea sau completitudinea informatiilor prezentate. Orice pretentii de despagubire fata de autor, fie ele de natura morala sau materiala, pentru pagubele cauzate de folosirea sau nefolosirea informatiilor prezentate, inclusiv a informatiilor incomplete sau eronate, sânt excluse, cu exceptia cazurilor când se demonstreza ca producerea pagubelor se datoreazaa relei intentii sau neglijentei crase a autorului.

Toate ofertele sunt facultative si nu comporta nici un fel de oblugatii. Autorul îsi rezerva în mod expres dreptul de a modifica, completa, elimina total sau partial informatiile prezentate; publicarea lor poate fi sistata, total sau partial, fara nici un aviz prealabil.

2. Referinte si link-uri

Pentru toate referintele directe sau indirecte la pagini de web straine (link-uri) si care nu se afla sub controlul autorului, este exclusa orice responsbilitate, cu exceptia caqzurilor în care autorul ar fi putut lua cunostinta de continutul acelor pagini si ar fi putut impedica tehnic afisarea lor. Autorul stipuleaza în mod expres ca în momentul introducerii acelor link-uri, paginile respective nu contineau nimic ilegal. Autorul nu are nici o influenta asupra continutului prezent sau viitor al paginilor la care s-au facut referinte si de aceea se distanteaza în mode expres de acele pagini al caror continut a fost modificat dupa introducerea link-ului. Aceasta atitudine ramâne valabila atât pentru referintele din paginile de internet propri, cât si pentru referintele introduse de terti în forumurile de discutii, listele mail etc. initiate de autor. Pentru continuturi ilegale, eronate sau incomplete si, mai ales, pentru pagubele rezultate din utilizarea sau neutilizarea lor, singur raspunzator ramâne ofertantul paginii si nu cei care fac referinte la aceste pagini.

3. Drepturi de autor si copyright

Autor se straduieste ca în toate publicatiile sa respecte drepturile de autor pentru graficele, documentele sonore, secventele video si textele folosite, sa utilizeze numai grafice, documente sonore, secvente video si texte propri sau sa recurga numai la texte, documente sonore, secvente video si texte pentru care a obtinut licenta de folosire. Toate marcile mentionate in pagina, proprietate ale tertilor, se afla sub protectia dreptului de autor. Simpla lor mentionare, nu înseamna ca aceste drepturi nu ar trebui respecate! Dreptul de copyright pentru materialele publicate de autor în cuprinsul paginii îi revine aestuia. Multiplicarea graficelor, documentelor sonore, secventelor video sau textelor prin mijloace electronice sau prin tiparire nu este permisa fara acordul expres al autorului.

4. Protectia datelor

Daca se cer date personale sau de afaceri (adrese email, nume, adrese), transmiterea lor ramâne, în mod expres, la latitudinea beneficiarului. Utilizarea si achitarea serviciilor oferite va fi posibila, când acest lucru este tehnic realizabil, si fara introducerea acestor date, anonim sau prin folosirea unui pseudonim.

5. Legalitatea disculparii

Aceasta disculpare face parte integranta din publicatia pe internet care face referinta la ea. Daca parti sau formulari individuale ale acestui text nu concorda sau nu concorda complet cu legile actuale sau cu modificarile ce se vor aduce în viitor, celelalte parti îsi pastreaza valabilitatea.

Disculpare

Responsabilităţi

Acesta pagină de Web a fost realizată cu cea mai mare grijă. Totuşi, nu putem să ne asumăm nicio resposabilitate pentru corectitudinea si exactiatea informaţiilor prezentate. Responsabilitatea pentru orice fel de daună produsă, direct sau indirect, prin folosirea acestei pagini de Web este exclusă cu excepţia cazurilor de rea intenţie sau neglijenţă crasă. În legatură cu acesta facem din nou refererire din nou la disculpareanoastră.

Publicat si creat de:
S.C. Myturn S.R.L.

Date despre BRUSCH SERVICES SRL:

Acestă pagină de Web este utilizată de firma Brusch SERVICES SRL (str Tipografilor 15, 550164 Sibiu). Ea este reprezentată legal de administratorul firmei, dl. Stefan Lungu.

Inregistrat la: Oficiul Registrului Comertului De Pe Langa Tribunalul Sibiu
Numar de inregistrare: J32 / 218 / 28.02.2014
CUI RO32861734